Adminområde Kontakt oss Om oss Linker Bildegalleri Hva skjer Åpningstid Forsiden
Daglig leder Anne-Kirsten Lyngstad ønsker velkommen

Fairtrade butikken

Åpningstider se eget oppslag øverst i nyhetsovesikten

Og ellers etter forhåndsavtale. For åpningstider i ferier og høytider: se egne oppslag


Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INTERNASJONALT SENTER I BODØ

Opprinnelig vedtatt i Bodø bystyre 25.11.99.
Senere revidert for å bringe vedtektene i samsvar med ny stiftelseslov, jmf vedtak i stiftelsens styre 05.12.2005, vedtak i Bodø bystyre 16.03.06, og vedtak i Stiftelsestilsynet 04.04.06
Senere revidert i forbindelse med oppstart av fair trade-utsalg, jmf vedtak i stiftelsens styre 24.06.2008, vedtak i Stiftelsestilsynet 05.09.2008, og vedtak i Bodø bystyre 23.10.2008

§ 1 NAVN
Stiftelsens navn er Stiftelsen Internasjonalt senter Fair Trade i Bodø.

§ 2 FORMÅL
Internasjonalt senter skal være et kulturelt verksted og møtested for innvandrere. Det skal skape kontakt mellom innvandrere og norske, og fremme forståelse for de forskjellige nasjoners kultur og historie.

Formålet virkeliggjøres ved aktiviteter og arrangementer der interesserte brukere involveres fortløpende, i et samvirke mellom frivillig innsats og kommunalt ansvar. Det skal drive opplysningsvirksomhet om Fair Trade, og ha et utsalg av Fair Trade-produkter.

Økonomisk baserer stiftelsen seg på at kommunen betaler husleie, og i tillegg bevilger minimum tilsvarende tilskudd som utbetales i 1999, noe som dekker nødvendige drifts-utgifter. Stiftelsen forutsettes å stå for egeninntjening i tillegg, men tar ikke sikte på økonomisk overskudd ut fra stiftelsens ideelle formål.

§ 3 KAPITAL
Stiftelsens grunnkapital er kr 200 000.

§ 4 STYRET
Stiftelsens styre oppnevnes av Bodø bystyre. Styret skal bestå av 5 representanter, og to av de utpekes av Bodø kommune. Øvrige styremedlemmer skal representere brukere. Styret velges for 2 år.

Styret ansetter daglig leder for stiftelsen. Styret skal behandle årsrapport og årsregnskap, og prinsipielle spørsmål virksomheten.

Eventuelle låneopptak i stiftelsens navn skal godkjennes av bystyret. Regnskapet føres av eksternt regnskapskontor. Styret oppnevner revisor.

§ 5 OMDANNING OG OPPLØSNING
Dersom det blir aktuelt å omdanne denne stiftelsen, må ethvert vedtak om dette tilgodese innvandrere i Bodø kommune. For øvrig må omdanning og oppløsning av stiftelsen skje i henhold til stiftelsesloven.

§ 6 STIFTELSESLOVGIVNING
Disse vedtak suppleres og utfylles av den til enhver tid gjeldende stiftelseslovgivning.

Tilbake

Et tilfeldig bilde fra Bildegalleriet:


Hentet fra:
Internasjonal uke 07Fairtrade Norge
Besøk siden her

Prøve noe nytt?
Chonticha Thai Catering
Besøk siden her

PAWA
Nettverk blant afrikanske kvinner i Norge
Besøk siden her

?>