Adminområde Kontakt oss Om oss Linker Bildegalleri Hva skjer Åpningstid Forsiden
Organisering
Styremedlemmer
Vedtekter
Økonomi
Utmerkelser

Økonomisk grunnlag

Internasjonalt senter er en stiftelse opprettet i henhold til stiftelsesloven, med en stiftelseskapital, jmf vedtektene. Stiftelsens styre har det økonomiske ansvaret.

Bystyret i Bodø kommune har i flere år gitt tilskudd til stiftelsen i forbindelse med behandlingen av kommunens årsbudsjett. I tillegg dekker kommunen husleie-utgiftene.
Utenom dette tjener Stiftelsen penger på bl.a. servering, kurs og prosjekter, og ved en betydelig andel frivillig dugnadsarbeid. Dette må til for at budjettet skal gå i balanse.

Regnskapet føres av Adminor AS.
Revisjonsfirma Astrid Hansen AS v/ statsauorisert revisor Ingrid Hansen reviderer regnskapet.

Stiftelsen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og opptatt i Stiftelsesregistret (Lotteri- og stiftelsestilsynet) i Førde.

Tilbake

?>